Töltsd le a Zsebpénzügyes appot okostelefonodra!
Katt ide a tudnivalókért!

Vállalkozás


adólevonási kötelezettség

Az adózás rendjéről szóló törvény szerint, a munkáltatók és kifizetők kötelesek havonta az adó- és/vagy társadalombiztosítási járulék által terhelt kifizetéseikről az adóhatóságot tájékoztatni.

adózás előtti eredmény Adott évben realizált üzemi/üzleti és pénzügyi tevékenység összegeként adódó, adófizetés előtti (bruttó) eredmény.

 

apport

Társas vállalkozásokhoz történő pénzbeni és vagyoni (tárgyi) értékkel való hozzájárulás, másnéven tárgyi betét.

 

cégszerű aláírás

A vállalkozás hivatalos képviseletére és aláírásra jogosult személy(ek) aláírása és a cég hivatalos bélyegzője együttesen. Az aláírásnak meg kell egyeznie a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányban szereplő aláírás-mintával.

 

csőd

A csőd egy fizetésképtelen vállalkozás esetében egy olyan helyzetet jelent, amikor az adós és hitelezői független segítővel próbálják az adósságokat átütemezni és a fizetőképességet helyreállítani. Hétköznapi értelemben a csőd olyan helyzetet jelent, amikor valakinek egy vállalkozása pénzügyi nehézségek miatt nem képes tovább működni.

 

forgóeszköz

Forgóeszköz alatt a magyar számvitel azokat az eszközöket érti, amelyek csak rövidtávon (nagyjából 1 évig) maradnak a gazdálkodó egység tulajdonában. Értékük és mennyiségük az idő függvényében folyamatosan változhat. Ebbe a körbe tartoznak a készletek, követelések, értékpapírok és a pénzeszközök.

 

jegyzett tőke

Valamilyen szervezet alapításakor a tulajdonosok által a szervezet működésének időtartamára rendelkezésére bocsátott pénzeszköz, vagyontárgy, immateriális javak, ingatlanok, stb. értékének összege.

 

Nyrt.

Nyilvánosan működő részvénytársaság, amelynek részvényei (egészben vagy részben) az értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával nyilvánosan kerülnek forgalomba.

 

szerződés

A felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, egyszeri vagy tartós megállapodás, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére, melynek betartása a felek részére kötelező. A felek jogait, kötelezettségeit a szerződésben rögzítetteken kívül törvények, jogszabályok is kiegészíthetik.

 

Zrt.

Zártkörűen működő részvénytársaság, amelynek részvényei nem kerülhetnek nyilvános forgalomba. Tőzsdén nem jegyzett részvénytársaság tulajdonosai jól behatárolható természetes és/vagy jogi személyek.